ดาวทะเลที่เหมือนหมอนอิง

Cushion star มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Culcita novaeguineae เป็นสายพันธุ์ดาวทะเลที่สามารถพบได้ในแถบอินโดแปซิฟิก ตัวโตเต็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 30 เซนติเมตร

 

<------------->

<------------->

 

รูปร่างของมันจะอ้วนกลมจนมีลักษณะคล้ายกับหมอนอิง มีหลากหลายสีสันไม่จะเป็นสีเหลือง สีม่วง สีส้ม สีชมพู เป็นต้น พวกมันจะกินเศษซากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมถึงปะการังเป็นอาหาร

(141)