ดักแด้ผีเสื้อจักรพรรดิ

หลังจากผ่านการผสมพันธุ์แล้ว ผีเสื้อจักรพรรดิจะบินไปที่พืชที่เป็นอาหารของตัวหนอน เพื่อวางไข่ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม่ผลิ ไข่ใช้เวลา 3 ถึง 8 วันในการพัฒนาและฟักเป็นหนอน จากนั้นกลายเป็นดักแด้แล้วกลายเป็นของเหลวจากนั้นก็จะกลายเป็นผีเสื้อเมือผีเสื้ออกจากดักแด้พวกมันจะมีสีที่ซีดและปีกที่เปียก

ดักแด้ เป็นช่วงชีวิตการเจริญเติบโตช่วงหนึ่งของแมลงหลายชนิด พัฒนามาจากหนอน หนอนที่เติบโตเต็มที่จะสร้างเส้นใยขึ้นเพื่อห่อหุ้มตนเอง แล้วอยู่นิ่งในถุงเส้นใยเพื่อพัฒนาร่างกายระยะหนึ่ง หลังจากที่ดักแด้พัฒนาแล้วก็จะออกจากถุงกลายเป็นตัวเต็มวัย ส่วนมากถุงดักแด้จะมีสีเหลือง สีน้ำตาล หรือสีดำ

  doxzilla  

 

(1654)