ดอกไม้พื้นเมืองออสเตรเลียที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

Swainsona formosa หรือ Sturt’s Desert Pea เป็นสายพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พื้นเมืองทะเลทรายในประเทศออสเตรเลีย สามารถทนต่อความร้อนในทะเลทรายได้ดี ดอกของมันจะมีลักษณะพิเศษคล้ายกับคนยืนตัวตรง ดอกจะออกเป็นกลุ่มมีความยาวประมาณประมาณ 9 เซนติเมตร มีหลากหลายสี

  

(521)