ดอกโลหิต : Bleeding Heart

ดอกโลหิตแห่งหัวใจหรือดอกหทัยหยาดทิพย์ : Bleeding Heart ชื่อมาจากลักษณะการออกดอกคือเมื่อดอกผลิใหม่ ๆ ยังตูม ๆอยู่ที่ปลายแหลมของหัวใจด้านล่าง จะมีติ่งรูปร่างคล้ายหยดน้ำ มีสีแดง ๆ ดูเหมือนหยดเลือด เมื่อดอกเริ่มบาน ตัวหยดจะเปิดออกให้เห็นไส้สีขาว ๆ อยู่ข้างใน จะเห็นหยดน้ำไหลออกมาจากหัวใจแทน คนเยอรมันเห็นตรงนี้เหมือนหยดน้ำตา เลยเรียกดอกนี้ว่า  Traenendes herz

เป็นไม้พุ่ม มีใบเป็นแฉกๆ ออกดอกประมาณเดือนพฤษภา ดอกเป็นช่อระย้า ไม่ชอบแดดโดยตรง ชอบอยู่ในที่ร่ม มี 3 สี คือ แดง-Bleeding Heart Valentine, สีชมพู-Bleeding Heart Pink และสีขาว-Bleeding Heart White

เมื่อถึงปลายๆฤดูร้อน ต้นและใบก็จะตายไป เหลือแต่รากอยู่ใต้ดิน พอเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก็จะกลับมาเขียวใหม่ ต้นโตได้ถึง 2-4 ฟุต

---

---

การดูแลควรให้น้ำ ให้ปุ๋ยเป็นระยะๆ การขยายพันธุ์ ทำได้โดยเพาะเมล็ด อีกวิธีคือแบ่งราก ซึ่งเป็นวิธีทีการที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะรากของ Bleeding Heart จะมีความเบาะบาง

(390)