ชิปมังก์ที่มาทักทายนักท่องเที่ยว

ผู้ใช้ reddit ที่มีชื่อว่า EngineeringExplained ได้แบ่งภาพความน่ารักของชิปมังก์ที่มาทักทายนักท่องเที่ยวในพื้นที่ Eagle Cap ซึ่งเป็นภูเขาในรัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา

 

---

---

ชิปมังก์ เป็นกระรอกขนาดเล็กสกุลหนึ่ง กระจายพันธุ์เฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือ และบางชนิดพบได้ในทวีปเอเชียตอนบนและตะวันออก มีลักษณะที่โดดเด่นคือมีลายแถบเป็นริ้วสีขาวและดำคล้ำลากผ่านบริเวณใบหน้าทั้งสองด้าน, หลัง และหาง สีขนตามลำตัวจะแตกต่างกันออกไปตั้งแต่สีเทาจนถึงสีน้ำตาลออกแดงต่างกันตามแต่ชนิด นอกจากนี้แล้วชิปมังก์ยังมีกระพุ้งแก้มที่ใช้สำหรับเก็บอาหารได้อีกด้วย

(37)