จุดรวมแม่น้ำที่น่ามหัศจรรย์ในบราซิล

แม่น้ำ 2 สีสายนี้ไหลมาบรรจบกันในเมืองมาเนาส์ รัฐอามาโซนัส ทางตอนเหนือของประเทศบราซิล รัฐแห่งนี้มีพื้นที่ป่าไม้อันกว้างขวาง และยังเป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุดของบราซิลกับพื้นที่ 1.57 ล้านตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของรัฐที่ชื่อ มาเนาส์ เป็นเมืองท่าที่สำคัญ

สำหรับแม่น้ำ 2 สีนี้ เป็นการบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเนโกร (Rio Negro) ซึ่งมีลักษณะสีเข้มไปทางสีดำเนื่องจากมีกรดฮิวมิกเป็นส่วนผสมอยู่เป็นจำนวนมาก และแม่น้ำโซลิโมย (Rio Solimoes) ที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาล

 

<------------->

<------------->

 

ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้กลายเป้นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องอทเี่ยวที่ต้องการชมมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ โดยจะมีเรือไว้คอยบริเหารนักท่องเที่ยว

(1726)