จิ้งจอกแร็กคูน สุนัขที่มีลักษณะเหมือนแร็กคูน

จิ้งจอกแร็กคูน เป็นสัตว์ในวงศ์เดียวกับสุนัข มีรูปร่างหน้าตาคล้ายแร็กคูนที่มีขนาดใหญ่ ขนตามลำตัวค่อนข้างยาว มีความยาวลำตัวและหัว 50-60 เซนติเมตร ความยาวหาง 18 เซนติเมตร น้ำหนัก 7.5 กิโลกรัม

จิ้งจอกชนิดนี้กระจายพันธุ์กว้างขวาง โดยพบตั้งแต่ทวีปยุโรป รัสเซีย ภาคตะวันออกของจีน ญี่ปุ่น ไปจนถึงตอนเหนือของเวียดนาม

  doxzilla  

มักอาศัยอยู่ตามป่าที่มีแหล่งน้ำหรือบริเวณหุบเขา มีพฤติกรรมในการรวมฝูงเป็นครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว อาหารหลักได้แก่ ผลไม้, แมลง และสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก นก และไข่นก มักออกหากินในเวลากลางคืน และมีพฤติกรรมที่แปลก คือ ไม่ค่อยกระดิกหางเหมือนสุนัขชนิดอื่น ๆ

วิธีการสังเกตความแตกต่างก็คืออุ้งเท้า และบริเวณหาง เนื่องจากแร็กคูนนั้นจะมีนิ้วเท้ายาวเรียวและสามารถหยิบจับสิ่งของได้คล้ายกับมือมนุษย์ และสีของหางจะมีลายปล้องชัดเจน ส่วนสุนัขจิ้งจอกแร็กคูนจะมีเท้าแบบสุนัข และสีของหางไม่เป็นปล้องนั่นเอง

(2865)