งูเหลือมในสวนสัตว์Louisville ให้กำเนิดลูกแบบ “virgin birth” ตัวแรกของโลก

Thelma แม่งูเหลือมวัย 11 ปี หนัก 91 กิโลกรัม มีความยาวกว่า 6 เมตร ในสวนสัตว์ Louisville รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา ได้ให้กำเนิดลูกงูแบบ “virgin birth” ซึ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยตัวผู้มาทำการปฏิสนธิ Thelma ได้ให้กำเนิดลูกงูเหลือมมา 6 ตัว ถือเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับการให้กำเนิดลูกแบบเวอร์จินเบิร์ธในงูเหลือม

---

---

สำหรับการให้กำเนิดแบบเวอร์จินเบิร์ธนั้นคือสัตว์ตัวเมียสามารถให้กำเนิดลูกได้โดยไม่มีการผสมพันธุ์กับเพศผู้มาเกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่สามารถเกิดได้สัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจกและงู

(22820)