งูมัลกา งูพิษที่กัดเรายามหลับ

งูส่วนใหญ่จะโจมตีคนหรือสัตว์อื่นก็เฉพาะที่เข้าใกล้หรือว่าทำให้มันตกใจ ทว่างูมัลกาในประเทศออสเตรเลียดันโจมตีคนที่หลับอยู่ด้วย จากการศึกษาพบว่าผู้ที่โดยงูมัลกากัดใน 10 คน จะมีจำนวน 7 คนที่โดนกัดระหว่างที่พวกเขาหลับอยู่ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ปกตินัก เพราะงูมัลกาจัดเป็นงูพิษขนาดใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย การกัดของมันสามารถพรากชีวิตคนได้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเพราะความร้อนจากร่างกายคนในขณะหลับเป็นตัวการให้งูมัลกาโจมตี

งูมัลกา ตัวโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 2.5 – 3.0 เมตร  และสามารถมีน้ำหนักได้ถึง  3 – 6 กิโลกรัม

---

---

(10509)