งูพื้นเมืองในมาดากัสการ์

Langaha madagascariensis เป็นสายพันธุ์งูพื้นเมือง พบได้ในป่าแห้ง ในมาดากัสการ์ จะอาศัยอยู่ตามต้นไม้สูงประมาณ 1.5-2 เมตร ตัวโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 1 เมตร ลักษณะพิเศษคือบริเวณจมูกจะมีลักษณะคล้ายกับใบไม้ งูตัวเมียจะวางไข่ครั้งละประมาณ 5 – 11 ฟอง
หากโดนกัดอาจทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง

 

<------------->

 

 

<------------->

 

 

(552)