คุณตาปลูกดอกไม้จำนวนมากเพื่อให้คุณยายที่มองไม่เห็นได้รับความงดงามจากการดมกลิ่น

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักที่ได้รับการกล่าวถึงในโลกออนไลน์ช่วงนี้ สำหรับเรื่องราวของคุณตา Toshiyuki Kuroki เจ้าของฟาร์มโคนม ที่อาศัยอยู่ในชนบทของประเทศญี่ปุ่น

ภรรยาของคุณตา Kuroki ต้องสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ทำให้คุณตาต้องหาวิธีที่ทำให้ภรรยาหายเศร้า และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

คุณตาหาวิธีทำให้คุณยายมีกำลังใจโดยการปลูกดอกไม้หลายพันต้นในพื้นที่บ้านและใกล้เคียง เพื่อให้คุณยายได้สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้ผ่านทางกลิ่น

---

---

ปัจจุบันนอกจากคุณยายได้สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้ผ่านทางกลิ่นแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะเวียนมาเยี่ยมชมความงดงามของดอกไม้อีกด้วย

(2502)