ความสวยงามของดอกซากุระในคาวาสึ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อง Kawazu ในจังหวัดชิซุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นเมืองแรกๆ ในญี่ปุ่นที่ดอกซากุระจะเบ่งบาน ในเมืองแห่งนี้มีต้นซากุระกว่า 8000 ต้น แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนับล้านคนเดินทางมาชมความงดงามของที่นี่

โดยดอกซากุระที่นี่จะเริ่มบานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งทั่วไปแล้วซากุระในญี่ปุ่นนั้นจะบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี

จังหวัดชิซุโอะกะ เป็นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคชูบุ บนเกาะฮนชู เมืองเอกใช้ชื่อเดียวกันคือเมืองชิซุโอะกะ จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของภูเขาฟูจิ และมีชื่อเสียงของการปลูกชาเขียวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น

 

<------------->

<------------->

 

ภาพ  : Kyodo News

(1922)