ความลึกลับของแมงมุมทะเล

นักวิทยาศาสตร์เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดแมงมุมทะเลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทวีปแอนตาร์กติกาถึงได้มีขนาดที่ใหญ่ โดยทั่วแล้วแมงมุมทะเลที่พบได้หลายพื้นที่ทั่วโลกนั้นนั้นจะมีขนาดเล็ก แต่แมงมุมทะเลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทวีปแอนตาร์กติกานั้นมีขนาดความยาวถึง 25 เซนติเมตร เบื้องต้นนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานว่าปริมาณออกซิเจนสูงในน้ำเย็นอาจจำให้พวกมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น

---

---

แมงมุมทะเลเป็นชื่อเรียกของสัตว์ขาปล้อง ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในชั้นพีคโนโกนิดา มีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ พวกมันดูดกินเนื้อเยื่อสัตว์อื่นเป็นอาหาร ที่อาศัยที่พื้นทะเล

(1305)