ความน่ารักของหนอน Cerura vinula

Cerura vinula เป็นสายพันธุ์ของมอธที่พบได้ทั่วไปบริเวณป่าในยุโรป และบางส่วนของแอฟริกาเหนือ ตัวโตเต็มที่เมื่อกางปีกมีความกว้างประมาณ 58-75 มิลลิเมตร มีสีขาวลายเทา

 

<------------->

<------------->

 

แต่สำหรับระยะหนอนนั้นความพิเศษนอกเหนือจากหน้าตาและมีหางยาวแล้ว มันยังสามารถปล่อยกรดฟอร์มิกออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูได้อีกด้วย และเมื่่อรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมันจะชูหางขึ้นมา

(Photo:commons.wikimedia)

แอดมึน

(3417)