ความงดงามในธรรมชาติของผีเสื้อปีกใส

ผีเสื้อปีกใส (Glasswinged butterfly) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Greta oto อยู่ในวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae) เป็นผีเสื้อขนาดกลางความงดงามของมันอยู่ที่ปีกที่โปรงใส

--- ---

เมื่อกางออกจะมีขนาดประมาณ 5.6-6.1 เซนติเมตร บริเวณปีกที่ใสจะนี้มีเนื้อเยื้อที่บาง จนมีลักษณะเหมือนแก้วใส สามารถมองเห็นทะลุได้ บริเวณขอบปีกจะเป็นสีทึบ ซึ่งจะมีลวดลายเป็นสีต่างๆ

ผีเสื้อปีกใสสามารถพบได้ในประเทศคอสตาริกา ปานามา เอกวาดอร์ และเวเนซุเอลา

(1063)