ความงดงามของกล้วยไม้มีผลต่อการสูญพันธุ์

ในตลาดกล้วยไม้ประเทศไทย กล้วยไม้ที่มีความงดงามสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป แม้จะเป็นกล้วยไม้ที่ถูกนำออกมาจากป่าอย่างผิดกฎหมาย และมีการซื้อขายในพื้นที่โล่ง

จาการศึกษาของศูนย์วิจัยในประเทศอินโดนีเซียพบว่า กล้วยไม้ป่าสายพันธุ์หายากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกนำออกมาจากในตลาดกว่า 347 สายพันธุ์ และหลายสายพันธุ์ที่ถูกขายอยู่ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อย่างเช่นกล้วยไม้ในสกุลรองเท้านารี ซึ่งการค้าระหว่างประเทศนั้นกล้วยไม้เหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้าม

 

<------------->

 

 

<------------->

 

จากฐานข้อมูลใหม่ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) พบว่า 84 สายพันธุ์ของกล้วยไม้ slipper orchids และ Paphiopedilum orchids ถูกเพิ่มในบัญชี และกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ที่มา : sciencenews

(219)