กุ้งสายพันธุ์ใหม่ที่มีพลังมหาศาล

Rock and roll shrimp หรือ The Synalpheus pinkfloydii เป็นสายพันธุ์กุ้งขนาดเล็กที่กระจายพันธุ์ในเขตร้อนตะวันออกของแปซิฟิก ทางด้าน Zoologist Dr Sammy De Grave จาก Oxford University Museum of Natural History

---

---

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ใน อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ เผยว่าตั้งชื่อให้เกียรติกับวงพิงก์ ฟลอยด์ มันเป็นกุ้งที่มีพลังมหาศาลสามารถกระแทกน้ำด้วยความเร็ว 105 ฟุตต่อวินาที ด้วยก้ามที่มีความยาวเพียง 5 มิลลิเมตรของมัน

(3894)