กาแฟพันธุ์โรบัสต้า : Robusta Coffee

กาแฟพันธุ์โรบัสต้า : Robusta Coffee เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผลิตแล้วส่งออกต่างประเทศถึง 70 % เป็นพืชที่มีการแข่งขันกับต่างประเทศสูง ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ร้อยละ 99 ของกาแฟในไทยเป็นพันธุ์โรบัสต้าซึ่งปลูกในพื้นที่ภาคใต้และอีกร้อยละ 1 ปลูกในภาคเหนือเป็นกาแฟอาราบิก้า (Arabic Coffee) แต่ในตลาดโลกต้องการพันธุ์อาราบิก้า90% และโรบัสต้า 10 %

กาแฟถูกจัดให้อยู่ในพืชมีดอก ของวงศ์ Rubiaceae ถูกจัดเป็นต้นไม้ประเภทไม่ผลัดใบ ต้นกาแฟสามารถสูงได้ถึง 5 เมตร ใบมีสีเขียวเข้มและเป็นมัน ขนาดโดยเฉลี่ยยาว 10-15 เซนติเมตร และกว้าง 6 เซนติเมตร ดอกของต้น กาแฟมีสีขาว มีกลิ่นหอม และจะบานพร้อมกันทั้งต้น ผลกาแฟมีลักษณะรียาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผลกาแฟอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อสุก สีของเมล็ดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และเมื่อนำไปผึ่งให้แห้ง สีของเมล็ดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เข้มและสีดำในที่สุด โดยปกติแล้ว ผลกาแฟจะสุกภายในเจ็ดถึงเก้าเดือน

กาแฟโรบัสตามีปริมาณคาเฟอีน (caffeine) มากว่ากาแฟอะราบิก้า จึงมีรสขมมากกว่าและมี ความเด่นในเรื่องความเข้มข้น แต่มีความหอมของกาแฟน้อยกว่าพันธุ์อะราบิก้า กาแฟโรบัสตา เป็นพันธุ์ที่นิยมนำมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นกาแฟกึ่งสำเร็จรูป

 

<------------->

<------------->

 

กาแฟโรบัสตาปลูกในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง ไปจนถึง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบางส่วนของประเทศบราซิลเมล็ดกาแฟที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันส่งผลให้เมล็ดกาแฟของแต่ละท้องถิ่น ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะตัว อย่างเช่น รสชาติ กลิ่น สัมผัสและความเป็นกรด


(498)