การเพิ่มน้ำหนักของเสือเพื่อให้มันทนกับสภาพอากาศ

กลายเป็นภาพที่ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลาย ซึ่งบางคนเชื่อว่ามันเป็นภาพที่ได้รับการแต่งขึ้นมา แท้จริงแล้วเสือเหล่านี้อาศัยอยู่ภายใน Siberia Tiger Park ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ในเมืองฮาร์บิน ทางตอนเหนือของประเทศจีน

เมืองฮาร์บิน ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นถึงขั้นติดลบ ทำให้ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเพิ่มไขมันในตัวพวกมันเพื่อให้ร่างกายของพวกมันทนต่อสภาพอากาศ

---

---

(2620)