การหาอาหารของนกยางสีดำ

 

นกยางสีดำ (Black Heron / Black Egret) เป็นนกที่อยู่ในวงศ์นกยางแอฟริกา เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร มักอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำเพื่อจับปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร

  doxzilla  

ความโดดเด่นของพวกมันก็คือวิธีการหาอาหารที่เรียกกันว่า Canopy feeding หมายถึงการใช้ปีกกางเป็นรูปร่มเหนือเหยื่อที่ต้องการจับ โดยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานกันว่าเป็นการลดแสงสะท้อนบนผิวน้ำ เพื่อให้พวกมันสามารถมองเห็นเหยื่อได้ชัดเจนขึ้นนั่นเอง

การกางปีกเป็นรูปร่มเพื่อหาอาหาร

 

แปลและเรียงเรียงโดย Felis

(2288)