กล้วยสีชมพูที่สามารถทานได้

กล้วยสีชมพูนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Musa velutina เป็นสายพันธุ์กล้วยที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ โดยหัวปลีนั้นจะมีสีชมพูไปจนถึงสีม่วง เมื่อกล้วยออกลูกมาก็จะเป็นสีชมพูและม่วงเช่นกัน เป็นกล้วยที่สามารถนำไปทานได้ แต่ในผลจะมีเมล็ดเยอะกว่ากล้วยที่นิยมทานกันทั่วไป

  doxzilla  

(1410)