กระจกซ่อมตัวเองเมื่อแตก

Yu Yanagisawa นักศึกษาระดับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านเคมีแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น ได้ค้นพบกระจกชนิดใหม่ที่สามารถรักษาตัวเองได้จากรอยร้าวและรอยแตก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหน้าจอโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เปราะบางอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญสำหรับสังคมที่ยั่งยืน

  

กระจกดังกล่าวทำมาจากโพลีเมอร์ ซึ่งมีชื่อว่า “polyether-thioureas” ผ่านทางกระบวนการทางเคมี จนได้เป็นกระจกโพลีเมอร์แบบใหม่ขึ้นมา ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ โดยไม่ต้องใช้ความร้อนในการหลอม

(14763)