กบแกล้งตาย

โดยปกติแล้วสัตว์จะแสดงพฤติกรรมแกล้งตายเมื่อรู้สึกว่าถุกคุกคาม ลักษณะจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ไม่ว่าจะเป็นโอพอสซัม งู  ปลาหลากหลายสายพันธุ์ กบ กระต่าย ระยะเวลาในการแกล้งตายนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสัตว์

และจากการศึกษาพบว่ากบจะแสดงพฤติกรรมแกล้งตายเป็นระยะเวลาประมาณ 2 นาที

 

<------------->

<------------->

 

กบ เป็นสัตว์ที่ถือกำเนิดมาแล้วราว 200 ล้านปีก่อน และเป็นสัตว์ที่อยู่รอดพ้นมาได้จากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อ 65 ล้านปีก่อน  นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาถึงเรื่องนี้ เชื่อว่า เพราะกบเป็นสัตว์ที่หลบซ่อนตัวอยู่ใต้ดินได้อย่างเป็นดี และเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ดีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศแบบใหม่

(5924)