Y-40 Deep Joy สระว่ายน้ำที่ลึกที่สุดในโลก

Y-40 Deep Joy จะเป็นสระว่ายน้ำที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรม Terme Millepini ในประเทศอิตาลี มันมีความลึกถึง 40 เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก 14 ชั้น เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2014

Y-40 Deep Joy มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงอย่าง Emanuele Boaretto เมื่อมันเสร็จสมบูรณ์มันจะกลายเป็นสระน้ำที่ลึกที่สุดในโลกแทนสระ Nemo 33 ที่อยู่ในประเทศเบลเยียมที่มีความลึกเพียง 34.5 เมตร

  doxzilla  

ภายใน Y-40 Deep Joy บรรจุน้ำไว้มากถึง 4,300 ลูกบาศก์เมตร ลักษณะเป็นน้ำอุ่นที่อุณหภูมิปานกลาง 32 องศาเซลเซียส  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เป็นอุโมงค์ ไว้หรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสระ และไม่ได้ลงว่ายน้ำ

(2122)