Viperfish นักล่าใต้สมุทร

ปลาไวเปอร์ อาศัยอยู่ที่ระดับความลึก 80-4400 เมตร โดยมีอุณภูมิเฉลี่ยที่ 4 องศาเซลเซียส ในช่วงกลางวันมักจะอยู่ในบริเวณน้ำลึก ส่วนตอนกลางคืนจะอยู่ในน่านน้ำเขตร้อน เนื่องจากเป็นปลาน้ำลึกจึงยากที่จะสำรวจ ทำให้ไม่ค่อยมีใครรู้จักและไม่ค่อยมีข้อมูลในการดำรงชีวิตอยู่ของพวกมัน

ปลาไวเปอร์มีลำตัวยาวสีเขียวออกดำ มีฟันคมลักษณะคล้ายกับเข็ม ไม่สามารถปิดปากได้สนิทเพราะมีฟันยาว แม้บนตัวจะดูปกคลุมด้วยเกล็ดแต่แท้จริงแล้วเป็นสารเคลือบซึ่งยังไม่รู้จัก บนท้องจะมีจุดเรืองแสงเรียงไปตามท้องมีความยาว 30-60 เซนติเมตร มีอายุไขได้ถึง 30-40 ปี แต่ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยแค่ 15-30 ปี เนื่องจากเป็นเหยื่อของฉลามและโลมา

 

<------------->

<------------->

 

การล่าเหยื่อของปลาไวเปอร์จะใช้ความนิ่งสงบ พลางตัวให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม เมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้ พวกมันจะใช้ฟันอันแหลมคมงับ สังหารเหยื่อด้วยฟันแหลมคม ซึ่งแม้ไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานานพวกมันก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ จากการผ่าซากปลาเพื่อตรวจสอบอาหารจะพบว่ามีปลาเรืองแสงและปลาทะเลลึกชนิดต่างๆอยู่ด้านใน

(9161)