Velella สิ่งมีชีวิตที่ได้ชื่อว่า แมงกะพรุนจิ๋ว

Velella  มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น sea raft, by-the-wind sailor, purple sail, little sail มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Velella Velella  อยู่ในคลาส ไฮโดรซัวไฟลัมไนดาเรีย ตัวมีสีน้ำเงินเข้ม ขนาดจะเล็กลักษณะเด่นจะเป็นส่วนที่คล้ายกับใบพัดเรือ

Velella เป็นสัตว์กินเนื้อ รวมไปถึงแพลงก์ตอน แม้ว่าเจ้า Velella จะมีพิษแทรกอยู่ตามหนวดแต่มันก็ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ พบทวีปอเมริกาเหนือ ชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์

  

ทุกครั้งที่กระแสน้ำเปลี่ยนพวกมันจะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนฝั่ง เมื่ออยู่บนฝั่งสีก็เริ่มจางและพวกมันก็จะค่อยๆ สลาย โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งในแถบอเมริกาเหนือ

 

(2424)