Undredal หมู่บ้านดั่งเทพนิยายที่ซ่อนอยู่ในประเทศนอร์เวย์

Undredal เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ บริเวณ Sogn og Fjordane ทางตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ ภายในหมู่บ้านมีประชากรประมาณ 100 คน และมีแพะอีกประมาณ 500 ตัว

หมู่บ้านแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังขึ้นชื่อในเรื่องทำชีสชั้นดีที่มีสีน้ำตาลอย่าง Brunost ซึ่งเป็นชีสที่ทำมาจากนมแพะ ในอดีตสามารถเดินทางได้โดยเรือเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการขุดเจาะอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับเมืองอื่น ๆ ได้

สำหรับ Brunost หรือ ชิสนมแพะสีน้ำตาลของหมู่บ้านแห่งนี้นั้น ถือเป็นผลิตพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  เนื่องจากชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้ขั้นตอนการผลิตแบบดังเดิม ในแต่ละปี Brunost ถูกผลิตได้ราวในแต่ละปีจำนวน 10 ถึง 12 ตัน

  

(6817)