ซาวลา saola สัตว์ที่น่าค้นหา

ซาวลา หรือ วัวหวูกว่าง (เวียดนาม: saola) (อังกฤษ: Vu Quang ox) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบคู่ชนิดใหม่ที่ (689)

ซาวลา saola สัตว์ที่น่าค้นหา อ่านต่อ