หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Falkland Islands)

หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Falkland Islands) เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้บนไหล่ทวีปปาตาโกเนีย กลุ่มเกาะ (937)

หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Falkland Islands) อ่านต่อ