ลิงมาร์โมเสท ลิงขนาดเล็กที่สุดในโลก

มาร์โมเสทมีถิ่นอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ มีหางยาว หากินกลางวัน กินผลไม้ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์ตระกูล Callith …

อ่านต่อ