ไก่ฟ้าสีทอง

ไก่ฟ้าสีทองเป็นสัตว์ป่าประเภทไก่ฟ้าที่นำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงาม ได้รับความนิยมอย่างมาก ไก่ฟ้าสีทองมีถิ่นกำเนิดดั้ง …

ไก่ฟ้าสีทอง อ่านต่อ