ภูเขาไฟกรากะตัว

กรากะตัว (Krakatoa) เป็นชื่อภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเกาะชื่อเดียวกัน การระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟลูกนี้ก่อให้เกิดความ (539)

ภูเขาไฟกรากะตัว อ่านต่อ

10 เกาะที่สวยงามที่สุดในโลก (2)

ทะเลนั้นเต็มไปด้วยแห่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด เป็นระบบนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก กลางทะเลจะมีเกาะเกิด (2603)

10 เกาะที่สวยงามที่สุดในโลก (2) อ่านต่อ

มหาวิหารนักบุญเดนิส

มหาวิหารนักบุญเดนิส (Basilique Saint-Denis) เดิมเป็นแอบบีย์ชื่อ อารามแซ็ง-เดอนี ที่ตั้งอยู่ที่แซ็ง-เดอนีที่ปัจจุบัน (237 …

มหาวิหารนักบุญเดนิส อ่านต่อ

10 เกาะที่สวยงามที่สุดในโลก (1)

ทะเลนั้นเต็มไปด้วยแห่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด เป็นระบบนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก กลางทะเลจะมีเกาะเกิดขึ้นมากมาย โ …

10 เกาะที่สวยงามที่สุดในโลก (1) อ่านต่อ