บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารในจอร์เจีย จัดทำโฆษณาที่แสดงโดยหนูแฮมสเตอร์ทั้งเรื่อง

Supremo บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในประเทศจอร์เจีย จัดทำโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบหนังสั้นโดยการสร้างเมืองจำลอง และใช้เหล่า …

บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารในจอร์เจีย จัดทำโฆษณาที่แสดงโดยหนูแฮมสเตอร์ทั้งเรื่อง อ่านต่อ