เมฆเรืองแสงยามค่ำคืน

Noctilucent cloud เป็นเมฆที่พบเห็นได้ในแถบขั้วโลกมองเห็นได้เวลาพลบค่ำ ทางซีกโลกเหนือจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเ …

เมฆเรืองแสงยามค่ำคืน อ่านต่อ