สายพันธุ์วัวที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน 1

Belted Galloway เป็นสายพันธุ์วัวพื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศสกอตแลนด์ พวกมันอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า ลักษณะพิเศษคือบริเวณลำตั …

สายพันธุ์วัวที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน 1 อ่านต่อ

ลูกน้อยของสัตว์ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

ลูกคลิปสปริงเกอร์ (Klipspringer) ซึ่งเป็นแอนทีโลปขนาดเล็ก พบในภาคตะวันออกและภาคใต้ของทวีปแอฟริกา ตัวโตเต็มที่มีความสูง 4 …

ลูกน้อยของสัตว์ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน อ่านต่อ