แพรี่ด็อกผู้ถูกทำร้าย

ทุ่งหญ้าแพรี่ใจกลางอเมริกา มันคือบ้านของสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่แห่งอเมริกาตะวันตก เราจะบอกเล่าเรื่องราวของสัตว์ (405)

แพรี่ด็อกผู้ถูกทำร้าย อ่านต่อ