U.S. Route 50 รัฐเนวาดา หนึ่งในถนนที่เปลี่ยวและยาวที่สุดในโลก

U.S. Route 50 รู้จักกันในชื่อ Loneliest Highway in the U.S. หรือทางด่วนที่เปล่าเปลี่ยวที่สุดในอเมริกา รู้จักกันมาตั้งแต่ …

U.S. Route 50 รัฐเนวาดา หนึ่งในถนนที่เปลี่ยวและยาวที่สุดในโลก อ่านต่อ