มหาสฟิงซ์ (Great Sphinx of Giza)

มหาสฟิงซ์ (Great Sphinx of Giza) คือ รูปสฟิงซ์แกะสลักด้วยหินขนาดใหญ่ที่สุด ใน ประเทศอียิปต์ มีตัวเป็น สิงโต และมีหัวเป็น …

มหาสฟิงซ์ (Great Sphinx of Giza) อ่านต่อ