ศรีตรัง หนึ่งในต้นไม้ที่สวยที่สุดในโลก

Jacaranda mimosifolia หรือ ศรีตรัง เป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางในวงศ์แคหางค่าง มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ แต่เนื่องจากออกด …

อ่านต่อ