สายพันธุ์วัวที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน 1

Belted Galloway เป็นสายพันธุ์วัวพื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศสกอตแลนด์ พวกมันอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า ลักษณะพิเศษคือบริเวณลำตั …

สายพันธุ์วัวที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน 1 อ่านต่อ