ภูเขามอสในประเทศไอซ์แลนด์

Laki เป็นภูเขาที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศไอซ์แลนด์ ในช่วงปี 1783-1784 ภูเขาไฟบริเวณนี้เกิดกา …

ภูเขามอสในประเทศไอซ์แลนด์ อ่านต่อ

ลาวาสีครามในอินโดนีเซีย

นี่คือภาพของลาวาสีครามจากภูเขาไฟ Kawah Ijen บนเกาะชวาตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียที่ถูกถ่ายโดย Olivier Grunewald ช่างภาพ …

ลาวาสีครามในอินโดนีเซีย อ่านต่อ

ภูเขาไฟกรากะตัว

กรากะตัว (Krakatoa) เป็นชื่อภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเกาะชื่อเดียวกัน การระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟลูกนี้ก่อให้เกิดความ (536)

ภูเขาไฟกรากะตัว อ่านต่อ