ปลาฉลามเมกาเมาท์ถูกพบได้ในฟิลิปปินส์

ช่วงเดือนมกราคม 2015 ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้พบกับปลาฉลามเมกาเมาท์ ถูกคลื่นซัดขึ้นมายังชายฝั่ง Marigondon ในเมืองซีบู ประเทศ …

อ่านต่อ

นาขั้นบันไดที่บานาเว : Banaue Rice

นาขั้นบันไดที่บานาเว เป็นสถานที่ที่มีการปลูกข้าวแบบขั้นบันได บนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก …

อ่านต่อ