กอลมาร์ เมืองดังเทพนิยายในฝรั่งเศส

กอลมาร์ (Colmar) ตั้งอยู่จังหวัดโอ-แร็งในแคว้นอาลซัสในประเทศฝรั่งเศส เมืองแห่งนี้เป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่าง (1760)

อ่านต่อ