ดักแด้ผีเสื้อจักรพรรดิ

หลังจากผ่านการผสมพันธุ์แล้ว ผีเสื้อจักรพรรดิจะบินไปที่พืชที่เป็นอาหารของตัวหนอน เพื่อวางไข่ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม่ผลิ ไ …

อ่านต่อ