ภูเขามอสในประเทศไอซ์แลนด์

Laki เป็นภูเขาที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศไอซ์แลนด์ ในช่วงปี 1783-1784 ภูเขาไฟบริเวณนี้เกิดกา …

ภูเขามอสในประเทศไอซ์แลนด์ อ่านต่อ