หัวส่วนของนกอินทรีฮาร์ปีโตเต็มวัย

  นกอินทรีฮาร์ปี เป็นสายพันธุ์อินทรีที่อยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา ถือเป็นนกอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่และมีพลังมากที่สุด …

อ่านต่อ

1ใน10นกที่มีสีสันสวยงามที่สุดในโลก (2)

ในปัจจุบันทั่วโลกมีนกอยู่ประมาณ 8,800 ถึง 9,800 ชนิด ซึ่งนับว่านกเป็นชั้นของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลาย (1271)

อ่านต่อ