การหาอาหารของนกยางสีดำ

  นกยางสีดำ (Black Heron / Black Egret) เป็นนกที่อยู่ในวงศ์นกยางแอฟริกา เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร …

การหาอาหารของนกยางสีดำ อ่านต่อ