ทาร์เซียร์ฟิลิปปิน หนึ่งในไพรเมตที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

ทาร์เซียร์ฟิลิปปิน (Philippine tarsier) ไพรเมตชนิดหนึ่ง พบได้ในหมู่เกาะฟิลิปปิน ได้แก่ เกาะโบฮอล, เกาะมินดาเนา, เกาะเลย์ …

อ่านต่อ