ทะเลสาบอูร์เมีย ทะเลสาบสีเลือดใน ประเทศอิหร่าน

น้ำในทะเลสาบอูร์เมียแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนสีได้ไปตามฤดูกาล นักวิทยาศาสตร์เผยว่าเกิดจากการตกตะกอน และสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให …

ทะเลสาบอูร์เมีย ทะเลสาบสีเลือดใน ประเทศอิหร่าน อ่านต่อ