Curculio แมลงที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

Curculio เป็นสายพันธุ์ด้วงที่สามารถพบได้ตามต้นโอ๊ก รวมไปถึงผลไม้เมืองหนาวอย่าง แอปเปิ้ล ลูกแพร์ ลูกพีช พวก (101)

Curculio แมลงที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน อ่านต่อ